Home

Ontwerp- & tekenwerk:

HV Bouwmanagement is in 2004 gestart en de eerste jaren bestonden de opdrachten vooral uit het ontwerpen van vrijstaande woningen en het verzorgen van de complete bouwaanvraag. In de loop van de tijd kwam er steeds meer de vraag naar een compleet advies t.b.v. het verbouwen van bestaande woningen bij.

 

Bouwtechnisch advies:

Het bouwtechnisch advies dat wij geven kan gaan om diverse adviezen. Te denken valt aan een advies voor het aanpassen van een huidige constructie omdat er klachten zijn over vocht, geluid etc. Ook kunnen wij advies geven als er een (grote) verbouwing gepland is. Bij onze adviezen kunt u ervan verzekerd zijn dat alles in goede handen is!

 

Energieadvies:

De laatste jaren zijn energiebesparende maatregelen voor bestaande woningen en gebouwen een hot item. Vanwege de oplopende prijzen van gas en elektra, maar zeker ook het ontzien van het milieu, zijn er steeds meer mensen die een betere isolatie wensen. Ook het verbeteren van huidige installaties wordt door veel opdrachtgevers als startpunt gezien, om als geheel toe te werken naar een energiezuinigere leefomgeving. Wij maken graag een afspraak voor een energie adviesgesprek. Daarin komt aan de orde hoe uw huidige woning is geïsoleerd en hoe de ventilatie is geregeld. U ontvangt van ons een verslag van de zaken die zijn besproken en kunnen u aanvullend begeleiden bij het realiseren van energiebesparende maatregelen. Hierbij helpen wij u ook bij het aanvragen van de mogelijke subsidies.

 

Projectbegeleiding:

Ook zijn wij bij veel projecten betrokken als bouwbegeleider, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Onze rol is het geheel uit handen nemen van (ver)bouwplannen. Wij helpen onze opdrachtgevers van a tot z, zodat zij er tijdens het hele project geen omkijken naar hebben.

Er zijn steeds meer opdrachtgevers die hun project als (C)PO-project realiseren. Onder (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap wordt verstaan dat kopers zelf hun kavel kopen en een architect kiezen om hun eigen invloed zo groot mogelijk te laten zijn. Bij CPO-projecten worden er meerdere woningen tegelijk gebouwd en geldt dat er veel voordeel te behalen is door de handen ineen te slaan. In een collectief bouw je samen met je buren en een bouwbegeleider kan de CPO groep tijdens het hele bouwproces ondersteunen.

In de afgelopen jaren heeft HV Bouwmanagement een groot aantal van deze (C)PO projecten uitgevoerd en heeft het dus ruime ervaring op dit gebied. In sommige gemeentes is er subsidie mogelijk voor het aantrekken van een bouwbegeleider. Vraag dit na bij uw gemeente of kijk op de website van de overheid!

 

Bouwtechnische keuringen:

Daarnaast voeren wij voor particulieren, makelaars en hypotheekadviseurs bouwtechnische keuringen uit. Het bouwtechnisch rapport is vaak nodig voor de hypotheek, al dan niet met NHG.

 

Contact:

Wilt u meer weten, neemt u dan gerust eens contact met ons op. Wij vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen!